• دوره خوشنویسی

 • این دوره خوشنویسی خط تحریری و قلم می باشد. و هفته ای 1 روز در ساعت های 15:30 الی 17:30 و همچنین 17:30 الی 19:30 تشکیل می شود.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 720,000 ریال

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/14
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/17 تاریخ پایان دوره : 1398/8/8
  • دوره خوشنویسی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان