خط شکستهٔ نستعليق

خط شکستهٔ نستعليق

خط شکستهٔ نستعليق

یکی دیگر از انواع خط خوشنویسی ایرانی خط شکسته نستعلیق است که با پيچش‌ها و حرکت‌هاى بسيار زيبايش شناخته می شود. زیبایی این خط نیز بسیار چشمگیر است، اما در کنار این زیبایی مشخصهٔ بارز آن روان‌نويسى و تندنويسى است.

شکسته‌ نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی محسوب می شود. چون بیشتر شکل‌های آن از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گرفته شده بود به نام شکستهٔ نستعلیق معروف شده است. این خط را می‌توان ایرانی‌ترین خط از میان انواع خط خوشنویسی اسلامی دانست.